Tanulmányok a holokausztról VI.

Nyomtat
tanulmanyokaholokausztrol 

Pap Eliza: Zsidósors Kiskunmajsán. In: Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VI.  Budapest, 2014

A Randolph L. Braham szerkesztésében megjelenő sorozat, a Tanulmányok a holokausztról VI. kötete a New York-i City University Graduate Center keretében működő J. & O. Winter Fund és a budapesti Múlt és Jövő Kiadó közös kiadványa. A kötet valamennyi tanulmánya – a szerkesztő két írásának kivételével – a Winter Fund ösztöndíjasainak munkája. A fiatal, tehetséges szerzők a magyarországi és a romániai holokausztot kutató tudósok új generációjának legjobbjai. A tanulmányok tematikája igen változatos: az észak-erdélyi sajtó vizsgálatától a holokausztban megölt magyar muzsikusok és zeneszerzők számbavételén át, egyszerű magyar emberek, nevezetesen a budapesti házfelügyelők háború alatti – szemlélői, aktív közreműködői, netán embermentő – magatartásának elemzésén keresztül a háború utáni felelősségre vonások speciális szeleteiről (főispánok pereiről) is olvashatunk a kötetben. Az elsődleges forrásokon alapuló kutatások eredményeit közlő tanulmányokat gazdag jegyzetanyag, térképek, fénykép- és dokumentumtár egészíti ki.

 Helytörténeti szempontból Pap Eliza: Zsidósors Kiskunmajsán c. nagyszerű tanulmány miatt érdekes a könyv a Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében. A szerkesztő az Előszóban így ír a kiskunmajsai Pap Eliza munkájáról: „A kötet A holokauszt c. fejezet utolsó tanulmányának szerzője Pap Eliza, a magyarországi holokausztkutatók fiatal generációjának képviselője. Hiánypótló tanulmánya a kiskunmajsai zsidóság történetére összpontosít, a közösség letelepedésétől a holokausztig. A zsidótörvények hatását részletesen elemezve a tanulmány bemutatja, hogy kiket milyen módszerekkel tettek tönkre a városban „legális”, bürokratikus eszközökkel. A táblázatokkal, dokumentumokkal és fényképmellékletekkel kiegészített tanulmány a levéltári források és a csekély számú vonatkozó szakirodalmi munka mellett a túlélők és a szemtanúk visszaemlékezéseit is hasznosítja.”

 Pap Eliza 1986. december 23-án született Kiskunmajsán. Általános iskolai tanulmányait Kiskunmajsán, a Széchenyi István Általános iskolában végezte 1993 és 2001 között. Gimnáziumi tanulmányait úgyszintén szülővárosában végezte, a Dózsa György Gimnáziumban. A történelem iránti érdeklődés, annak szeretete végigkísérte tanulmányai alatt. Ezért döntött úgy, hogy egyetemen is tovább szeretne foglalkozni a történelemmel. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta, ahol 2013-ban történész diplomát szerzett. A kiskunmajsai zsidóság történetével 2010-ben kezdett mélyrehatóbban foglalkozni levéltári forrásokat felhasználva kutatásához. A kutatás olyan eredményesnek bizonyult, hogy 2011-ben szakdolgozata témájául is ezt választotta. "Zsidósors Kiskunmajsán" című munkája a New York-i J. & O. Winter Fund ösztöndíj elnyerésével kerülhetett bele a tanulmánykötetbe. Az ösztöndíjat 2010 májusában nyerte el, amit a New York-i egyetem ösztöndíj bizottsága fogadott el. 2010-ben mintegy hét pályázó mondhatta magáénak Magyarországon ezt a nívós ösztöndíjat, köztük Pap Eliza is.

  A kiskunmajsai Városi Könyvtár története szempontjából is fontos írás Eliza munkája. 1964 óta működik a mai helyén könyvtárunk. Az épület eredetileg dr. Molnár Lajos orvos tulajdona volt, aki maga is a holokauszt áldozatává vált. Róla is sokat megtudhatunk a tanulmányból.

  Nagyon értékes darabja gyűjteményünknek.