A halasi puszták az 1870-es években

Nyomtat
 halasipusztakm  Juhász Antal: A halasi puszták az 1870-es években.   Kiskunhalas, 2013

Halasnak akkor 15 pusztája volt, közte a ma Kiskunmajsához tartozó Bodoglár. Emiatt nagyon fontos helytörténeti forrásokat tartalmaz a kiadvány. A szerző ismerteti az egyes pusztákon a tanyák számát, népességét, feltöretlen legelőket. Elemzi a tanyák társadalmi viszonyait: a birtokos parasztok, a cselédek és a foglalkozás nélküli családtagok számát és szerepét. Színes ábrák segítségével bemutatja a tanyák típusait, mikrokörnyezetét is. A mellékletben olvasható a tanyatulajdonosok névjegyzéke sok száz családnévvel, a határ földrajzi nevei stb. A mű döntően két forrásbázisra épül: az 1870. évi országos népszámlálás helyi levéltárban fennmaradt irataira és város 1879-ben készült kataszteri térképeire, valamint a Thorma János  Múzeumban megtalálható fényképekre, dokumentumokra. A könyv a kiskunhalasi Thorma jános Múzeum kiadásában jelent meg, szerkesztője  a múzeum igazgatója Szakál Aurél. A kötet vásárlás útján került könyvtárunkba. Helytörténetileg nagyon értékes munka számunkra.