www.vkmajsa.hu

 
 
Címlap: Helyismereti újdonságok
 
 

Helyismereti újdonságok

I. világháborús emlékművek Kiskunmajsán

Nyomtat

elsovilaghaborus 

Paskuj Iván: I. világháborús emlékművek Kiskunmajsán. - Kiskunmajsa, [2016]

Kiskunmajsai első világháborús hősök címmel 2015-ben jelent a Halasi Múzeum 4. kötetében Paskuj Iván tanulmánya. Ezt bővítette és dolgozta át a 2016-os új írásában. Az önálló füzetes kiadásba bekerült  a 2014. október 3-án felavatott,  Mustang Ranchon álló első világháborús emlékmű is. Azóta már megtörtént a felújított Hősi emlékmű átadása  2017. november 12-én. A könyv megjelenését támogatta az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság, tördelő Deli Dóra, kiadó Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, nyomdai munkák Majsa Lapnyomda, Szekeres Béla.

Nagyon értékes darabja gyűjteményünknek.

A kunok Magyarországon

Nyomtat

kunokmoon

Bánkiné Molnár Erzsébet: A kunok Magyarországon. – Kiskunfélegyháza, 2008

A Kiskun Önkormányzatok Szövetsége szorgalmazta a kunok történetével foglalkozó könyv 2002 utáni 2008-as újra kiadását. A szövetségnek tagjai az egykori Kiskun Kerület települései (köztük Kiskunmajsa) és az egykori pusztákon megszületett falvak. A Kunság történelmét, néprajzát feldolgozó kötet nagy fejezetei: A befogadott kunok és autonómiájuk, A lappangó autonómia kora, A visszanyert autonómia gazdasági, társadalmi következményei, A Kunság anyagi műveltsége, Település – ház – életmód, A Kunság szellemi műveltsége.

Nagyon fontos helytörténeti dokumentum.

Klímastratégia

Nyomtat
klimastrategia

Klímastratégia : Bács-Kiskun Megyei Klímaprogram. – [Kecskemét], 2017

A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat „Éghajlatváltozásra adott innovatív válaszok Bács-Kiskun megyében" című, KEHOP-1.2.0-15-2016-00014 azonosítószámú projektjének fő célkitűzése a Bács-Kiskun Megyei Klímastratégia megalkotása. A stratégia a megyei szintű hatásmérséklési és adaptációs tervek kialakítása mellett, keretet ad a megye települései számára cselekvési irányaik meghatározásához is. A kiadvány a Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtártól érkezett.

A Jászkunság 1699-ben

Nyomtat
jaszkunsag

 

A Jászkunság 1699-ben : a Pentz-féle összeírás. – Szeged, 2017

A Thorma János Múzeum sorozatában fontos helytörténeti könyvet jelentetett meg, Pentz János

1699-ben készített összeírását, amely közreadta a Jászság, a Nagykunság, és a Kiskunság 18. századi településeinek leírását, az ott lakók neveit és a gazdák adatait. A kötet szerkesztője Szakál Aurél, a kiskunhalasi Thorma János Múzeum igazgatója.

A 152 oldalas könyv bevezetőjében a kézirat keletkezéséről, sorsáról olvashatunk, majd a települések leírásai következnek az akkor ott élő lakosság teljes névsorával. A könyvet térképek és DVD melléklet egészíti ki, amelyen olvasható  az eredeti irat minden oldala, és az adóösszeírási részek gépelt változata. Helytörténeti, családtörténeti, gazdaságtörténeti. néprajzi és  régészeti szempontból  fontos ennek az alapvető munkának a megjelentetése. Az ügy jelentőségét jelzi, hogy négy város múzeuma fogott össze kiadására: a Jász Múzeum – Jászberény, a Györffy István Nagykun Múzeum – Karcag, a Kiskun Múzeum – Kiskunfélegyháza, és a Thorma János Múzeum – Kiskunhalas, valamint a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára - Budapest. A könyv megjelenését kistérségünkből  Jászszentlászló Község Önkormányzata, Szank Községi Önkormányzat és a TOOLTECHNIK Kft., valamint Kiskunmajsáról előfizető magánszemélyként Faragó Ildikó, Gyóni Dávid, Pap Eliza  és Paskuj Iván támogatta.

 A Kiskunmajsai járás minden települése megtalálható a kötetben.

Rendkívül értékes forrásértékű kiadvány!

 

Kiskunsági ételek

Nyomtat

kiskunsagietelek

Illés Zsuzsa: Kiskunsági ételek. – [Kiskunhalas], [2011]

Illés Zsuzsa: Kiskunsági ételek című, színes fotókkal illusztrált, magyar és német nyelvű zsebkönyve 2011-ben jelent meg Kiskunhalason. A kiadvány a Thorma János Múzeum gondozásában jelent meg, a mottó: Hagyományok új útjain volt. A 80 oldalas keménytáblás színes fotókkal illusztrált könyv 33 kiválasztott kiskunsági levest, főételt és tésztafélét mutat be. Illés Zsuzsa, a könyv szerzője hagyományos ételek korszerűsített ismertetésére vállalkozott. Minden ételfénykép mellett magyar és német nyelvű recept olvasható borajánlóval kiegészítve. Egy külön fejezet a kiskunsági borvidéket mutatja be néhány bor ismertetésével. A könyvről bővebb ismertető olvasható a www.halasmedia.hu 2011. november 28-i kiadásában.

Különleges, értékes darabja gyűjteményünknek!

Ők, mind a tizenketten

Nyomtat
okmindatizenketten

 

Ónody Éva: Ők, mind a tizenketten. – Budapest, 2017

 

Ónody Éva újságíró így ajánlja könyvét: „Tizenkét '56-os forradalmár nagyságát, dicső napjait próbálom megidézni, e kötetben, a kádári bosszú könyörtelen természetrajzával egyetemben. Az emigrációba kényszerültek is megjelennek itt, akik a kötél általi halál elől menekültek el itthonról.”  A kötet helytörténeti vonatkozását adja, hogy benne részlet található a Kiskunmajsára költözött, és Majsán eltemetett Pongrátz Ödön (1922-2009) 1956-os naplójából.

Nagyon értékes darabja gyűjteményünknek!

Kis-Kun-Halas város története

Nyomtat

kiskunhalas

Toot János: Kis-Kun-Halas város története. – [Kiskunhalas], [2006]

„Tooth János (1774. febr. 5. Karcag - 1826. szept. 6. Kiskunhalas) helytörténész, ügyvéd, városi jegyző, törvényszéki ítélőbíró. Tooth János kerületi szalmabiztos és Fazekas Mária fia. Iskoláit Karcagon és Debrecenben végezte. 1782-ben Pestre ment joggyakorlatra Dőri László mellé. 1794-ben írnokká nevezték ki a Kiskun Kerülethez. 1796. márc. 15-től Halas jegyzője. 1803. júl. 18-án ügyvédi vizsgát tett, ekkor megyei ügyvéd. 1807-ben halasi tanácsadó lett, 1808-ban aljegyzővé nevezték ki. 1809. jan. 1-jén bemutatta a tanácsnak Halas Krónikáját, s azt 1814-ig folytatta. Ezévben a jegyzőségről lemondott és a s ref. egyház főgondnokává választották. 1815-ben Kiskun megye esküdtté nevezték ki, a kerületi törvényszéknél ítélőbíró. 1821. jún. 1-jén bemutatta azon munkáját, mellyel a ref. egyház levéltárát lajstromszámba vette. Kiemelkedő eredményeket szerzett azzal, hogy rendezte a városi levéltárat és annak adatai alapján írta meg a város és a ref. egyház történetét. Kis-Kun-Halas város története című műve 1861-ben jelent meg. Hasonmás kiadása 2006-ban látott napvilágot.” – olvasható a kötetről Kiskunhalas város honlapján.

Értékes darabja gyűjteményünknek. 

Kacagásaink

Nyomtat

kacagasaink

Gálfalvi György: Kacagásaink. – Nagyvárad ; Budapest, 2016

A romániai kommunista diktatúra idején folyamatos megfigyelés alatt állt Gálfalvi György marosvásárhelyi író, szerkesztő. Az akkori időszakban az életben maradást jelentették számára a külföldi, anyaországi kapcsolatok. E kapcsolatrendszer része és egyik motorja volt dr. Kozma Huba kiskunmajsai helytörténész és barátai. A kötet helytörténeti vonatkozását jelenti, hogy az idézett Securitate jelentésekben előfordul az ő neve.  2017. november 5-én sor került egy író-olvasó találkozóra Gálfalvi Györggyel a kiskunmajsai Konecsni György Helytörténeti Gyűjteményben. Az eseményről bővebb írás olvasható a https://www.baon.hu/ cikkében.

Különleges darabja gyűjteményünknek.

Elhagyott utakon

Nyomtat

elhagyottutakon0001

Vedres-Nagy Ibolya – Vedres Ferenc: Elhagyott utakon. – [Kiskunmajsa], 2017

A Vedres házaspár új könyvében Vedres-Nagy Ibolya novellákkal, férje versekkel jelentkezik. Műveiket Bánkúti Emese illusztrálta, szerkesztő Ruskó Sándor, kiadó Boróka Művészeti Csoport. A megjelenést támogatta Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Jonathermal  Zrt. és a Római Katolikus Plébánia. A könyv bemutatójára 2017. november 21-én került sor könyvtárunkban. A könyvtári példányokat a szerzők ajánlották fel könyvtárunknak.

Értékes darabja gyűjteményünknek.

Rabigába hajtva

Nyomtat

raibigaba

Hajagos Csaba (szerk.): Rabigába hajtva : mozaikok a Vörös Hadsereg Kiskunfélegyházi járásban folytatott tevékenységéből. – Kiskunfélegyháza, 2017

Nagyon fontos kötet jelent meg a kiskunfélegyházi Huszka József Hagyományőrző Egyesület gondozásában, Hajagos Csaba történész szerkesztésében. A Jászszentlászlón élő Radványi Istvánné Fischer Ilonát 1945. január 6-án hurcolták el málenkij robotra Artinovkába. Az ott töltött időről mesél a vele készült interjúban. A kommunista diktatúra időszakának hiánypótló dokumentuma jelenhetett meg a GULAG Emlékbizottság támogatásával. A könyv megjelenéséről részletes információk olvashatók a http://felegyhazikozlony.eu/ 2017. június 29-i számában.

Rendkívül értékes dokumentuma gyűjteményünknek!

Pongrátz Gergely '56-os Emlékmúzeum Kiskunmajsa

Nyomtat

Pongrátz Gergely '56-os Emlékmúzeum Kiskunmajsa

Pongrátz Gergely '56-os Emlékmúzeum Kiskunmajsa. – Kiskunmajsa, 2017

Tárlatvezető kiadvány készült a Kiskunmajsán működő Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány kiadásában, az általa működtetett múzeum anyagához. Írta és szerkesztette Nahimi Péter, közreműködött Darányi Éva és Terbe Éva, a fotók nagy részét Tapodi Kálmán készítette. A könyvben a tárlat fényképei mellett részletesen szerepel a Pongrátz család története, a múzeumnak helyet adó épület és kiállítás, valamint a kápolna históriája. A magyaron kívül  angol és német nyelvű tárlatvezető is készült Perneki Marietta és Paál Vince fordításában.

A kiadványt az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatta.

Rendkívül értékes dokumentuma gyűjteményünknek!

Világ csodája '56

Nyomtat

vilagcsodaja

Világ csodája ’56. –  Kiskunmajsa, 2017

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával készült a kiskunmajsai  Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány kiadásában az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékező kiadvány. Pongrátz Gergelytől származó idézet is szerepel a könyvben.

Értékes darabja gyűjteményünknek!

Bűn volt a szó

Nyomtat

Bűn volt a szó

Benkő Levente: Bűn volt a szó : Moyses Márton és 1956. – Kiskunmajsa, 2017

Benkő Levente könyvének második kiadása jelent meg a kiskunmajsai Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány gondozásában az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával.

Értékes darabja gyűjteményünknek!

Ingünk alatt rejtegetett forradalom

Nyomtat

Ingünk alatt rejtegetett forradalom

Kozma Huba: Ingünk alatt rejtegetett forradalom. – Kiskunmajsa, 2017

Az 1956-os forradalom és szabadságharc kiskunmajsai eseményeit összegző kitűnő eseményfeltáró munkát állított össze dr. Kozma Huba kiskunmajsai helytörténész. A kötet fejezetei: A gyötrelmes XX. század, A „népi demokrácia” és a szovjetizáció kora, A fordulat éve(i), Bosszú bosszút szül, A kor közszereplői – káderlista, A diktatúra hétköznapjai, A paraszti társadalom bomlása, Hosszú évtized, Nagy Imre első színrelépése, „Kik voltak, mit akartak?”, A megtorlás, Szöveggyűjtemény: Zsán Klúcsó Béláné: Borús napsugarak (részletek), 1956 emléke Kiskunmajsán – múltidéző beszélgetés, Tisztázó beszélgetés 1956-ról, Visszaemlékezések a forradalom napjaira, Túri Mihály halálára. A könyv az  1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával készült a kiskunmajsai  Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány kiadásában, felelős kiadó Nahimi Péter, közreműködők: Darányi Éva, Terbe Éva és Kohári Nándor.

Rendkívül értékes darabja gyűjteményünknek!

Moyses Márton tűzhalála

Nyomtat

moyses

Tófalvi Zoltán: Moyses Márton tűzhalála : az 1956-os forradalom és szabadságharc erdővidéki visszhangja. – Kiskunmajsa, 2017

Tófalvi Zoltán könyve a kiskunmajsai Pongrátz Gergely ’56-os Közhasznú Alapítvány kiadásában jelent meg az  1956-os Forradalom és Szabadságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatásával.

Értékes darabja gyűjteményünknek!

Kiskunmajsa, ahogy a Paskuj fényképészek látták a 80 év alatt

Nyomtat

kiskunmajsaahogyapaskuj

Kiskunmajsa, ahogy a Paskuj fényképészek látták a 80 év alatt. – [Kiskunmajsa], 2017

Paskuj Mátyás 1936-ban nyitotta első fényképészműtermét Majsán. A szakmát fia, Iván is folytatta, aki képeskönyvben állított emléket a Paskuj fényképészek nyolc évtizedének. A kötet 1300 felvétellel kíséri az olvasót az időutazásban.

Rendkívül értékes darabja gyűjteményünknek!

Vallomások

Nyomtat

vallomasok

Kulimár János (főszerk.): Vallomások. – Nyíregyháza, 2017

Az antológia helyismereti vonatkozását Fülöp Benjáminné és Csorba Tibor személye adja. Fülöp Benjáminné Kiskunmajsán él és alkot, Csorba Tibor szanki kötődésű szerző. Ebben a kötetben Fülöpné Irénke néni négy novellával jelentkezik, Csorba Tibor két verssel mutatkozik be az olvasóknak.

Kitűnő darabja gyűjteményünknek!

"70 éves a forint"

Nyomtat

hetveneves

„70 éves a forint”. – [Kiskunmajsa], [2016]

A Nemzeti Tehetség Program keretében a Kiskunmajsai Arany János Általános Iskola és EGYMI tanulói vettek részt a forint történetét feldolgozó projektben, amelyet a kiskunmajsai Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár valósított meg Venczel József középiskolai tanár vezetésével. Az elvégzett munkáról kiadványt is szerkesztettek, amely a Majsa Lapnyomda terméke, felelős kiadója Szekeres Béla.

Értékes darabja gyűjteményünknek!

Beszédművelők arcképvázlata

Nyomtat

beszedmuvelokk

Durucz Istvánné: Beszédművelők arcképvázlata. – [Nyíregyháza], 2010

Dr. Durucz Istvánné és Lakatos Sándorné tanárnők 2010-ben megjelentették ötven nyelvművelő írását Beszédművelők arcképvázlata címmel. Úgy gondolták – nagyon helyesen –, hogy ily módon is fel lehet hívni a figyelmet a Beszélni nehéz! néven elterjedt és ismert országos nyelvművelő mozgalom jeles képviselőire.  A kötet helyismereti vonatkozását az adja, hogy a bemutatkozó nyelvművelők között van Györffy Imréné Istvánffy Gabriella kiskunmajsai gimnáziumi tanárnő. Szakmai önéletrajzát olvashatják a kötet olvasói.

Nagyon értékes darabja gyűjteményünknek!

 

Düvő

Nyomtat

duvo

Pál Sándor Attila: Düvő : dalok, énekek, balladák és táncok. – Bp., 2017

„Pál Sándor Attila (1989) Szankon született, Szentendrén él. A szegedi bölcsészkaron diplomázott.” – nyilatkozik könyvében szűkszavúan magáról.

Mindenkinek ajánljuk a fiatal költő alkotásait!

Jászszentlászló oktatás anno

Nyomtat

jaszszentlaszlooktatasanno

Jászszentlászló oktatás anno : a község oktatástörténete képekben 1945-től 2000-ig. – Jászszentlászló, 2017

A Helytörténeti és Faluvédő Egyesület gondozásában megjelent kiadvány gazdag képanyaggal, 300 oldalas terjedelemben mutatja be Jászszentlászló iskolatörténetét 1945-től 2000-ig. A képaláírások a teljesség igényével készültek, hiszen szerepel az esemény, a dátuma, a nevek és a képet adományozó neve. A belterületi iskola mellett a tanyai iskolák is gazdag képanyaggal szerepelnek a könyvben. A kötet szorosan kapcsolódik a Jászszentlászló anno…  sorozat köteteihez.

Igen értékes, forrásértékű darabja gyűjteményünknek.

Majsai kincsesláda II.

Nyomtat

majsaikincseslada2

Ruskó Sándor (szerk.): Majsai kincsesláda II.. – Kiskunmajsa, 2016

A Boróka Művészeti Csoport megbízásából jelent meg 2016-ban a Majsai Kincsesláda folytatása. Az írások szerzői: Göröcs Lajos, Paál Zsolt, Vedres Vanda, akik versekkel, novellákkal és fordításokkal jelentkeznek a kötetben. Az irodalmi alkotások mellett Földi Béla festményei, Kondákor Ferenc illusztrációi, Kovács Katalin tűzzománc alkotásai, valamint Nemesné Garas Klára és Szívós Istvánné kézműves alkotásai láthatóak a könyvben. A kiadói és nyomdai munkákat a Majsa Lapnyomda végezte, felelős kiadó Szekeres Béla.

A kötet dr. Vedres Ferenc ajándékaként került könyvtárunkba.

Nagyon értékes darabja gyűjteményünknek!

Vetett ágyunk kemény nyeregkápa

Nyomtat

vetettagyunk

Csepin Péter: Vetett ágyunk kemény nyeregkápa : hadak útján az óceánig. – Budapest, 2008

Egy lovas Camino zarándoklat naplóját foghatja kézbe az olvasó Csepin Péter könyvében. A kötet sok értékes színes fotóval illusztrált. A könyv helyismereti vonatkozását Zerinváry Dóra és Bóta András adja, akik részt vettek a 3505 km-es, Atlanti-óceánig tartó zarándoklaton.

Különleges, értékes darabja gyűjteményünknek.

Kiskunmajsa és térsége helyi értékei

Nyomtat

 kiskunmajsaestersege

Kiskunmajsa és térsége helyi értékei : Csólyospálos, Jászszentlászló, Kiskunmajsa, Kömpöc, Móricgát, Szank Helyi Értéktárainak gyűjteménye. – [Kecskemét], [2017]

"E gyűjteményes kötet közös tervezésekor elsősorban az volt a szándékunk, hogy a Kiskunmajsai Kistérség minden települése bemutathassa az először ugyan kétkedve, majd egyre nagyobb lelkesedéssel gyűjtött Helyi Értékeit.” – ajánlja kötetet Köszöntőjében Patkós Zsolt, a Kiskunmajsai Többcélú Kistérségi Társulás elnöke, Szank polgármestere.

A szép kivitelű könyvet minden érdeklődőnek ajánljuk!

Gulag történetek

Nyomtat

Gulag történetek

Máthé Áron (szerk.): Gulag történetek : dél-alföldi magyarok és magyarországi németek a szovjet munkatáborokban. – Kiskunmajsa, 2017

Hiánypótló kötet jelent meg Kiskunmajsán a Gulag  Emlékévben a Konecsni György Kulturális Központ, Tájház és Városi Könyvtár  sikeres pályázatának eredményeként. A könyv bemutatójára a könyvtárban került sor 2017. március 7-én. Pap Eliza kiskunmajsai történész így ajánlotta az elkészült művet:  „A kötet elkészítésében több szakember, történész, helytörténész vett részt, név szerint: Dr. Máthé Áron, Dr. Miklós Péter, Körösi Mihály, Polgár Zoltán, Végső István és Pap Eliza.

A kötet röviden így jellemezhető: hat tanulmány, egy régió, három megye, több ezer megdöbbentő életút és tragédia. A kötetet Dr. Miklós Péter történész-muzeológus, a hódmezővásárhelyi Emlékpont igazgatója, Vásárhelyi Dániel építész és Pap Eliza történész, a Konecsni György Kulturális Központ dolgozója mutatta be. Az est legfelemelőbb pillanata építész úr előadása volt, aki édesapja, Vásárhelyi Dániel élettörténetével ismertette meg a szép számban megjelent hallgatóságot. Édesapját 20 évesen, MÁV forgalmistaként 1944. október 22-én hurcolták el a szovjet katonák malenkij robotra a kiskunmajsai vasútállomásról. Neki köszönhetjük, hogy városunk történetének ezen sötét epizódja több, mint 70 év távlatából további fontos adalékokkal bővülhetett. Településünkről 1944-ben és 1945-ben 15 férfit és 6 nőt hurcoltak el „malenkij robotra” a Szovjetunió területére.

Az előadás végén a tanulmányköteteket ingyen haza lehetett vinni, amit a szerzők dedikáltak. A téma iránt érdeklődők a dedikált kötetet a Városi Könyvtárban kézbe vehetik és olvashatják.

A kötet megjelenését az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő és a Gulag Emlékezet Bizottsága támogatta.”  A nyomdai munkálatokat a Majsa Lapnyomda, Szekeres Béla vezetésével készítette.

Minden helytörténet iránt érdeklődő olvasónknak ajánljuk!

 

Tanulmányok Kömpöc történetéről

Nyomtat

 tanulmanyokkompoc

Fodor Ferenc (szerk.): Tanulmányok Kömpöc történetéről. – Szeged, 2016

A falu történetéről szóló  tanulmánykötetet mutatttak be Kömpöcön 2017. január 27-én. A könyvről kiváló  írás jelent meg a Petőfi Népe hasábjain Tapodi Kálmán tollából.

http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/kezbe-veheto-a-falu-historiaja-706478/

Hiánypótló darabja gyűjteményünknek!

Fénycseppek

Nyomtat

fenycseppekboritom

Somogyi László Tibor (szerk.): Fénycseppek : az öröm antológiája. – Kiskunhalas, 2016

A kötetben válogatás jelent meg kiskunhalasi, és kiskunhalashoz kötődő művészek alkotásaiból. 2016 márciusában "Tessék, mosolyogni!" címmel pályázatot hirdetett a kiskunhalasi József Attila Irodalmi Kör, melyre 300 Kiskunhalas közelében élő irodalmi alkotó pályaműve érkezett be. Az antológiába a kiválasztott 135 műhöz 95 képzőművészeti illusztráció is készült. A szerzők között szerepel a Kiskunmajsán élő (halasi születésű) Fülöp Benjáminné, és a majsai gyökerekkel rendelkező Péter-Szabó Mihályné.

Kitűnő darabja gyűjteményünknek.

Majsai arcok

Nyomtat
majsaiarcok kicsi

Juhász Krisztina, Sebestyén István: Majsai arcok : egy kötet – 21 portré. – Kiskunmajsa, 2016

„Több mint félszázan voltak kíváncsiak a 21 majsai „arcot” bemutató könyvre, és többen a főszereplők közül is jelen voltak a bemutatón. Szekeres Béla alpolgármester, a Majsa Lapnyomda vezetője elmondta: a Kozma Huba nevéhez fűződő Beszélgetőkönyv hagyományait folytatja a MajsaInfo kiadványa. A kiadó, Sebestyén István pedig kiemelte: a majsaiakra jellemző, hogy figyelmek egymásra, értékelik a másik teljesítményét, eredményeit, és sokan ragaszkodnak gyökereikhez, még azok közül is, akik már nem itt élnek.A bemutató második részében némi harapnivaló mellett kötetlenebb formában zajlottak a beszélgetések. A Sebestyén István és Juhász Krisztina által szerkesztett kötet megvásárolható lesz a nagyobb forgalmú újságárusító helyeken." Forrás: majsa.info.hu 

 2016. december 16-án mutatták be a szerkesztők  a kiadványt a Városi Könyvtárban. A kötetben Bedő Orsolya, Bozóki Sándor, Bódi Szabolcs, Czikkely Anna, Dinda Zsolt, Gyovai Krisztina, Hanga Darinka, Juhász Eszter, Kálmán Anita, Kertész-Farkas Attila, Kosik Sándor, Kunhalmi Ágnes, Mózer  Attila, Nagyapáti Oszkár, Nokta Gábor, Patyi Katalin Pócsik Olga, Rokolya Zsolt, Sági Lajos, Szikora Zsolt, Tanács Nóra életútjáról olvashatnak az érdeklődők. A Majsa Info könyvek sorozat első kötetét Pócsik Olga illusztrálta, előszót Sebestyén István, ajánlót Tapodi Kálmán írt hozzá, a nyomdai munkákat a Majsa Lapnyomda Bt. végezte, a kiadó Sebestyén István.

Nagyon értékes darabja gyűjteményünknek.

Életem: Terbe Béni szíjgyártó önéletírása

Nyomtat

Terbe Béni: Életem : Terbe Béni szíjgyártó önéletírása. – Kiskunmajsa, 1985 (Kézirat)

Terbe Béni unokája,  Szántai-Kis Tímea (Terbe Tímea) ajándékaként került könyvtárunkba ez a nagyon értékes családi örökség. Köszönjük az adományozónak, hogy gondolt Kiskunmajsa közösségére, és nyilvánossá tette nagyapja visszaemlékezését.

Terbe Béni 1911-ben született Kiskunmajsán. Addigi életére emlékezett vissza, és mondta tollba 1985-ben. A kézirat sok családi fotót tartalmaz.

Hiánypótló helytörténeti forrás kutatóknak, érdeklődőknek. 

Nosztalgia

Nyomtat

nosztalgia msolata

Paál Zsolt: Nosztalgia.  Kiskunmajsa, 2016

Paál Zsolt legújabb kötetében tizenhat novellát jelentetett meg. A kiadói és nyomdai munkákat a Majsa Lapnyomda végezte Kiskunmajsán. Kiváló darabja gyűjteményünknek.

Montmartre

Nyomtat

mommartre msolata

Paál Zsolt: Montmartre.  [Miskolc], cop. 2013

Paál Zsolt helyi szerző regénye 2013-ban jelent meg. Értékes darabja gyűjteményünknek.

 

Tanulmányok a holokausztról VII.

Nyomtat

tanulmanyok7

Pap Eliza: A keceli zsidók története In.: Randolph L Braham (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VII., 2016

Pap Eliza - mint helyi szerző – új tanulmányában a keceli zsidóság történetét dolgozta fel a tőle megszokott alapossággal. Kitűnő darabja gyűjteményünknek.

Regionális családkönyv

Nyomtat

regionlis csaldknyv

Kurucsai Pál – Wéber György: Regionális családkönyv : Kiskundorozsma, Kiskunfélegyháza, Kiskunmajsa és Üllés római katolikus családjai 1751-ig. [Bácsbokod], 2016

A 2016-ban megjelent könyv a Jászkun Kerület önmegváltását (redemptio) is magában foglaló, részben abból fakadó korai migrációs folyamatának az 1720-1750 közé eső időszakának feldolgozásával mutatja be a négy település populációját. Nagyon  értékes darabja gyűjteményünknek. Családtörténettel foglalkozó olvasóinknak ajánljuk! (www.macse.hu)

Jászszentlászló anno… II.

Nyomtat

jaszszanno2

Jászszentlászló anno…II. : a község története képekben 1945-től 2000-ig.  Jászszentlászló, 2016

2016 tavaszán jelent meg a Jászszentlászló történetét feldolgozó képes album második kötete. Háromszáz oldalon keresztül követhetjük nyomon a község történetét 1945-től 2000-ig. A jászszentlászlói Helytörténeti és Faluvédő Egyesület példaértékű kiadványa.

Lótartás a Kiskunságon

Nyomtat

lotartasakiskunsagon

Nagy Czirok László: Lótartás a Kiskunságon.  Kiskunhalas, 2015

A szerző Lótartás a Kiskunságon című munkájában levéltári kutatások és idős emberek visszaemlékezései alapján dolgozza fel kiválasztott témáját. A tizenhat fejezetbe csoportosított ismeretek a 18-19. század és a 20. század első fele kiskunsági lótartásának teljességét tükrözik, amit gazdag képanyag egészít ki. A képek révén megismerhető a lovak gondozása, szaporítása, nevelése, betegségei és a pásztorépítmények is. A lovakat nemük, fajták, koruk, termetük szerint is felsorolta a szerző. A könyv értékes fényképeket tartalmaz Móricgátról és Szankról.

A kötetről bővebb ismertető: http://www.baon.hu

Cumania 27.

Nyomtat

 cumania27

Wicker Erika (szerk.): Cumania : A Bács-Kiskun Megyei önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve 27. – Kecskemét, 2016

A Kecskeméti Katona József Múzeum Évkönyve sorozat 27. kötetében több Kiskunmajsához és környékéhez kapcsolódó tanulmány is megjelent.

Helyi szerzőként jelenik meg dr. Győri-Nagy Sándor kultúrökológus két tanulmányával. A Kis-Sziget – Kultúrökológiai közelkép egy régészeti tájszeletről írásában a csólyospálosi MÖF-EKI Tájbirtok 2007-2013 közti tájmegfigyelését jegyzi le, a Búza – Kenyér – Élet című írás a Katona József Múzeumban elhangzott szakmai megnyitó szövege (2013. augusztus 21.).

Balogh Csilla: A Duna-Tisza köze avar kori betelepülése tanulmányban szerepel a Csólyospálos-Felsőpáloson feltárt avar kori temető.

Kürti László: A Kiskunság táncai – antropológiai reflexiók egy régió tánckultúrájáról tanulmányban Tálasi István írásaira hivatkozva ír a majsai tánckultúráról.

Hajagos Csaba: Egy nemzeti kulturális fórum vezetőjének őszinte vallomása, avagy hol kezdődött az „ellenzékiség” 1985-ben Magyarországon tanulmányban 1981-1985 között a Helytörténeti Gyűjteményben lezajlott eseményeket veszi górcső alá.

A kötet tanulmányai érdekes információkkal szolgálhatnak a helytörténet iránt érdeklődő olvasóinknak. A dokumentum Hajagos Csaba kecskeméti történész ajándékaként került könyvtárunkba.

Fény kavarog a szélben

Nyomtat

fenykavarog

Vedres-Nagy Ibolya – Vedres Ferenc: Fény kavarog a szélben.  Kiskunmajsa, 2015

A Kiskunmajsán élő és alkotó író-költő házaspár legújabb kötetében Vedres-Nagy Ibolya hat novellával lép a közönség elé, férje 42 új költeménnyel jelentkezik a legutóbbi kötet óta. Az írásokat Kondákor Ferenc Majsán élő művésztanár illusztrációi teszik gazdagabbá. A könyv teljes egészében „helyi termék”: szerkesztő Ruskó Sándor, korrektor  Tapodi Kálmán, megjelenését Kiskunmajsa Önkormányzata, Jonathermál Zrt., a Majsa Lapnyomda Bt.,és  Czombos Csaba támogatta, kiadó és nyomdai munkák Majsa Lapnyomda, felelős kiadó Szekeres Béla. A kötet bemutatójára 2016. február 25-én került sor a kiskunmajsai Városi Könyvtárban.

Újabb értékes művel gazdagodott Helyismereti Gyűjteményünk. A dedikált kötet a szerzők ajándékaként került beszerzésre.

Négy Dimenzió

Nyomtat

negydimenzio

Kulimár János (főszerk.): Négy Dimenzió.  Nyíregyháza, 2015

A Nyírségi Gondolat Könyvtársorozat legújabb kötetében jelentek meg Fülöp Benjáminné kiskunmajsai író-költő fotókkal illusztrált írásai.

Irénke néni ajándékaként került gyűjteményünkbe ez az értékes antológia.

Éltek napról-napra

Nyomtat

elteknaprolnapra

Nagyistók János: Éltek napról-napra.  Jászszentlászló, 2015

A jászszentlászlói Nagyistók János így ajánlja olvasóinak könyvét: „E könyvben az olvasó olyan történeteket talál, amelyek közösek voltak. Bárhol, bárkivel megtörténhettek.” A történetekben egy letűnt tanyasi, falusi  világ elevenedik meg ízesen, szépen elbeszélve. A kötetet értékes fotók illusztrálják. Az Ajánlót a szerző unokája, Nagyistók-Szabó Bernadett írta. A könyv magánkiadásban jelent meg.

Értékes darabja gyűjteményünknek.

Szívemből szól

Nyomtat

szivembolszol

Somogyi László Tibor: Szívemből szól. – [Győr], 2015

2015-ben jelent meg a Publio Kiadó Kft. gondozásában Somogyi László Tibor verseskötete. A szanki illetőségű szerző könyve értékes darabja gyűjteményünknek. Bővebben: moly.hu és versdalfeszt.hu

Bács-Kiskun megye múltjából 25.

Nyomtat
bkmm 25

Gyenesei József (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 25. kötet.  Kecskemét, 2011

Szabó Bence: A területi tervezés Bács-Kiskun megyei vonatkozásai : a településhálózat-fejlesztés elmélete és gyakorlata a tanácskorszak éveiben

A megyénk közigazgatás-történetével foglalkozó tanulmány sok információt közöl városunk és a környező települések 1949-1990 közötti szerepéről.

Értékes dokumentuma gyűjteményünknek. A téma iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

Bács-Kiskun megye múltjából 24.

Nyomtat
bkmm 24

Gyenesei József (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 24. kötet.  Kecskemét, 2010

Sóber Péter: Olvasókörök Bács-Kiskun megyében, különös tekintettel a Szakmári Katolikus Olvasókörre

Az írás lényegi része a Szakmári Katolikus Olvasókör története, de az Olvasókörök Bács-Kiskun megyében fejezetben megemlítésre kerül Kiskunmajsa, mint olyan település, ahol működött olvasókör. A Magyar Országos Levéltár internetes egyesületi adatbázisára hivatkozva közli az adatot. Majsán működött a Kiskunmajsai Olvasó Egylet és a Kiskunmajsai Polgári Olvasókör. A helyi olvasókörökről bővebben Csík Antal: Jogelőd kiskönyvtárak In.: Csík Antal: A régiekről… 119-120.p. Kiskunmajsa, 2009 kötetben nézhet utána az érdeklődő olvasó.

Bács-Kiskun megye múltjából 23.

Nyomtat
bkmm 23

Gyenesei József (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 23. kötet.  Kecskemét, 2009

Cseri Gábor: A Délpest Megyei Mezőgazdasági Kiállítás Kiskunhalason 1942-ben

1942. szeptember 6-án kezdődött nagyszabású halasi rendezvény krónikáját közli az írás. „A város képviselőtestülete 1942. január 26-án határozta el, hogy egy szeptember hónapban megtartandó mezőgazdasági kiállítás megrendezését javasolja. Dr. Kathona Mihály polgármester a földművelésügyi miniszterhez június 22-én a következőket írta: A kiállítás célja, hogy a vármegye déli része mezőgazdasági termelésének előrehaladásáról bizonyságot tegyen és bemutassa, hogy a vidék gazdatársadalma – a súlyos vízkárok ellenére is – tudja és megteszi kötelességét a munka frontján háborúban álló hazájával szemben. Célja ezen kívül a kiállításnak, hogy a kiállított termények, elsősorban a gyümölcs, szőlő és bor értékesítésének lehetőségét fokozza…” Ránk vonatkozó helytörténeti  értéke is van a tanulmánynak, mert a borversenyen a majsai Törtely Kornél 1941-es évjáratú muskotály bora bronz minősítést kapott. Cseri Gábor tanulmánya segítségével gazdaság- és társadalomtörténeti ismeretekhez juthatunk a korszakról.

Sóber Péter: A Bács-Kiskun megyei cigányság integrálása a szocializmus korai időszakában (1946-1965)

A tanulmány fejezetcímei: A cigányság helyzete a második világháború után, A szocializmus lépései a romák élethelyzetének javítására, A Bács-Kiskun megyei helyzet, Párthatározatok, A Bács-Kiskun megyei tapasztalatok, A kecskeméti cigányság helyzete. A Bács-Kiskun megyei tapasztalatok fejezetben említi a szerző konkrétan településünket: „Négy évvel később, tehát 1962-ben újra napirenden volt a cigánykérdés a vb-tagok között. […] A műveltségi színvonal emelése érdekében be kell iskolázni minden tanköteles cigánygyereket. Átmenetileg túlkoros osztályokat is létre lehet hozni. Mélykúton, Kiskunmajsán, Jánoshalmán és Kecelen cigány napközi otthonok létesítését is engedélyezik.

Értékes dokumentuma gyűjteményünknek. A téma iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

Borivóknak való

Nyomtat

 borivoknakvalom

Kozma Huba: Borivóknak való : szőlő és bor Kiskunmajsán, egykor és ma.  Kiskunmajsa, 2015

Balassi Bálint: Borivóknak való c. verse ihlette a könyv készítőjét a címadásban. A Kiskunmajsai Hegyközség kiadásában jelent meg ez a hiánypótló kiadvány, amely teljes mértékben majsai alkotás. Írta és az interjúkat készítette: dr. Kozma Huba; szerkesztette: Nahimi Péter; Felelős kiadó: Fülöp László; nyomdai munkák: Majsa Lapnyomda Bt. Szekeres Béla; a hegyközségi gazdálkodás adatait Terbe Alajos állította össze; a fényképeket Tapodi Kálmán és Váradi Károly készítette. Egyedül az előszó írója az „idegen”. Frittmann János neves soltvadkerti borász így jellemzi Majsát: „A megújult borvidék, mely a csúcsra tör”. A könyv első része 1743-tól a második világháború végéig követi a helyi szőlőművelés és borkészítés történetét. A második részben tíz most élő  jelentős majsai borásszal készült interjú kapott helyet. Rövid fejezet szól a szocializmus alatti időszakról, és külön fejezetben jelennek meg a Kiskunmajsai Hegyközség gazdálkodási adatai. Értékes a kiadvány Képmelléklet fényképanyaga.

(Bővebben:http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/konyv-keszult-a-majsai-hegykozsegtorteneterol-614481)

Kiváló olvasmány a téma iránt érdeklődőknek. Értékes műve gyűjteményünknek.

Legyen álmod kerek erdő

Nyomtat

legyenalmodkerekerdom

Lyra együttes: Legyen álmod kerek erdő : megzenésített versek gyerekeknek.  [Kiskunhalas], 2015

A híres kiskunhalasi Lyra együttes CD-je több majsai vonatkozással „büszkélkedhet”: grafika és borítóterv: Czikkely Anna; a borító: Majsa Lapnyomda Bt. Szekeres Béla munkája.

(Bővebben: http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/lyra-legyen-almod-kerek-erdo-616490)

Igényes irodalmat és zenét szerető gyerekeknek és felnőtteknek ajánljuk. Értékes darabja gyűjteményünknek.

Béklyóháromszög

Nyomtat

beklyoharomszog

Hurelbaatar, U.: Béklyóháromszög : 50 klasszikus haiku.  Budapest., 2015

A könyvben Urjin Hurelbaatar haikui magyar, angol, orosz, kínai, mongol és régi mongol (kalligrafikus) írással olvashatók. „A könyv, igényes és míves kiadvány, melynek ékkövei Pápai Éva akvarellképei. Pápai Éva, a Szankon is alkotó Gy. Szabó Béla erdélyi fametsző tanítványaként került korábban szoros kapcsolatba a szankiakkal.”(Bővebben:http://www.baon.hu/bacs-kiskun/kultura/a-nagy-tavolsag-nem-szamit-a-mongol-magyar-kapcsolatokban-597296) A kötet megjelenését támogatta Szank község Önkormányzata és a TOOLTECHNIK Szerszám- és Készülékgyártó Kft.. Különleges darabja gyűjteményünknek.

Tavasz a télben

Nyomtat

tavaszatelben

Vedres-Nagy Ibolya – Vedres Ferenc: Tavasz a télben.  Kiskunmajsa, 2014

A Kiskunmajsán élő és alkotó író-költő-pedagógus házaspár legújabb kötetének helyi bemutatója 2015. január 30-án volt a Konecsni György Kulturális Központban. A könyv teljes mértékben „helyi termék”: Kondákor Ferenc illusztrálta, Ruskó Sándor szerkesztette, Tapodi Kálmán végezte a korrektori munkát, a kiadó és nyomda Majsa Lapnyomda Bt. Szekeres Béla; a megjelenést támogatta: Kiskunmajsa Önkormányzata, Jonathermal Zrt., Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház, Majsa Lapnyomda Bt., Koncz Jenő. Vedres-Nagy Ibolya öt novellával jelentkezik a kötetben. „Novelláimat „embermeséknek” hívom. Témáimat a való életből merítem, az emberi kapcsolatok sokszor kibogozhatatlannak tűnő szálait próbálom rendbe fésülni.” Vedres Ferenc harminc alkotással van jelen az antológiában. „A jó vers egy pillanatról szól, de az a pillanat lehet egy teljes élet.Kondákor Ferenc huszonkét műve illusztrálja a kötetet. Értékes szépirodalmi dokumentuma gyűjteményünknek.

Halasi Múzeum 4.

Nyomtat
 halasimuzeum4

Szakál Aurél (szerk.): Halasi Múzeum 4. – Kiskunhalas, 2015

Paskuj Iván: A kiskunmajsai zsidó temető

A tanulmányból sok információt megtudhatunk a majsai zsidóságról, a temetőről, a zsidó temetkezési szokásokról. A szerző részletesen elemzi a sírkövek feliratait, motívumait, mindezt képekkel gazdagon illusztrálja. A tanulmány végén a temető mai sorsáról, a megmentésért tett erőfeszítésekről olvashatunk. A  10 oldalas tanulmány  15 képpel  illusztrálva vezet végig a majsai temetőn, mellékelve térképet a sírok elhelyezéséről is,  egy felvételen az egykori zsinagóga is látható, két fénykép pedig az 1989-es templomi  jótékonysági hangversenyen készült. A fényképeket maga a szerző, Paskuj Iván fényképészmester, ill. édesapja Paskuj Mátyás készítette.  Ez az írás a Kiskunmajsai élő emlékezet előadás-sorozatban elhangzott a Városi Könyvtárban. Nagyon jó, hogy most már írott formában elérhetővé vált a helyi múlt iránt érdeklődők számára. Nagyon értékes, hiánypótló műve gyűjteményünknek. Szívesen ajánljuk olvasóinknak!

Paskuj Iván: Kiskunmajsai első világháborús hősök

A tanulmány alcíme mindent elmond a lényegről: A hősi emlékmű és országzászló avatása, 1940. május 26. A kiskunmajsai első világháborús emlékmű történetét írta meg Paskuj Iván. A gondolat megszületésétől az emlékmű felállításáig tudósítja az utódokat a korabeli sajtó, fennmaradt iratok és fényképek segítségével. Láthatjuk a tervrajzot, a korabeli meghívót és az egész ünnepség lezajlását fényképekkel, értékes képaláírásokkal, nevekkel illusztrálva. A tizenkét háborús vitéz fényképe is látható az idősebb mester, Paskuj Mátyás felvételein. A tanulmány végén ír az emlékmű utóéletéről is: 1942-es rendelet szerint ki kell egészíteni a második világháborúban elesett hősök neveivel a felállított emlékműveket, és a hősök napján megemlékezni róluk is. Ez a tanulmány fontos helytörténeti információkat ad az érdeklődőknek, és hozzájárul, hogy hősi halottaink emlékét ápoljuk és őrizzük. Ez az írás a Kiskunmajsai élő emlékezet előadás-sorozatban elhangzott a Városi Könyvtárban. Nagyon jó, hogy most már írott formában elérhetővé vált a helyi múlt iránt érdeklődők számára. Nagyon értékes, hiánypótló műve gyűjteményünknek. Szívesen ajánljuk olvasóinknak!

V. Székely György: A kiskunmajsa-alsóbodoglári 15. századi kincslelet éremanyaga 

V. Székely György a kecskeméti Katona József Múzeum régész-történész munkatársa jól ismeri Majsa környékének régészeti anyagát. Ő vezette azt az ásatást is, amely 1993-ban feltárta az egykori Majossaszállás maradványait. Ez a tanulmánya egy több mint hét évtizeddel ezelőtt előkerült 15. századi kincslelet éremanyagának feldolgozását és újraértékelését teszi közzé. „Jóllehet az 1941 tavaszán napvilágra jutott lelet ékszeranyagát elsőként Bárányné Oberschall Magda 1945-ben, pénzanyagát Huszár Lajos 1948-ban ismertette, de korszerű, minden igényt kielégítő részletes feldolgozása és közreadása eddig csak a kincsleletet tartalmazó cserépedénynek, valamint az ékszereknek és ruhadíszeknek történt meg.” A szerző ismerteti a lelet előkerülésének részletes körülményeit, a lelet összetételét, magyar és külföldi pénzeket, Zsigmond-kori (1387-1437) éremleleteket és pénzforgalmat a Duna-Tisza közén, a lelet záródásának és elrejtésének feltételezett időpontját, helyét és a feltételezett egykori tulajdonos(ok) személyének kérdését. A 2332 darab arany és ezüst pénzt tartalmazó lelet katalógusát is közli a tanulmány. A numizmatika iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk elolvasását.

Pánya István: Őrhalmok a Duna-Tisza közén

Pánya István a kecskeméti Katona József Múzeum munkatársaként foglalkozik a Kiskunhalas és Szabadszállás környékén található őrhalmok térbeli elhelyezkedésével, a földrajzi környezet jellegzetességeivel. A tanulmány helyismereti vonatkozását a Kiskunmajsához közeli Fejérföldi strázsa, Bodoglári strázsa és Tajói strázsa leírása adja. „A neves halmok egyik érdekes csoportját az ún. strázsadombok, őrhalmok alkotják. Az elnevezés alapján ezek „főállásban” a határfigyelés eszközei lehettek. Kiskunhalas esetében egy tucat ilyen őrhalom létezett a város körül.” A téma iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk.

Ritmusbirodalom

Nyomtat
ritmusbirodalom 

Lajkó Gábor: Ritmusbirodalom.  Kecskemét, 2014

Lajkó Gábor jászszentlászlói pedagógus könyvének alcíme mindent elárul a szerző szándékáról: zenés verseskönyv gyerekeknek a Pöttyös bögre együttes dalaival. A 15 gyermekverset tartalmazó kötet CD melléklettel jelent meg Lantos Anilla illusztrációival, és Gál Katalin pszichológus előszavával. A szövegek javításában Gál János és a kiskunmajsai Holikné Tisóczki Melinda tanárnő segítette a szerzőt. A Pöttyös bögre együttes tagjai Lajkó Gáboron kívül majsai zenészek: Abonyi István Zsolt, Csík László, Patyi Norbert, P. Kovács Zsolt. A kötet megjelenését számos helyi vállalkozás támogatta. Különleges darabja gyűjteményünknek.

Örökre velem maradsz

Nyomtat
orokrevelemmaradszhgy  Kulimár János (főszerk.): Örökre velem maradsz.  Nyíregyháza, 2014

A Nyírségi Gondolat Könyvtára sorozat 14. kötetében helyi szerző, Fülöp Benjáminné írásai jelentek meg. Az Ő adományaként került gyűjteményünkbe a kötet.

A cserevilágtól a padlássöprésig

Nyomtat
nagynetta  Nagy Netta: A cserevilágtól a padlássöprésig.  Budapest, 2013

A csólyospálosi születésű Nagy Netta hiánypótló kutatása a Duna-Tisza köze középső részének hét településére – Balástya, Forráskút, Kistelek, Üllés, Csólyospálos, Kiskunmajsa, Kömpöc – irányult, hiszen a vizsgált időszakban (1945-1956) valamennyi városnak és falunak jelentős tanyai népessége volt. A könyv alapjául a fennmaradt írásos források, begyűjtési hivatalok levéltárban őrzött dokumentumai, családi iratok, gazdasági feljegyzések szolgáltak, valamint a kutatás éveiben még élő falusi, tanyasi emberek elbeszélései, akik átélték a beszolgáltatás, a kuláküldözés viszontagságait. A kötet fontos, több tanulságot hordozó része a Paraszti életutak és túlélési stratégiák című fejezet, melyhez huszonöt élettörténeti elbeszélést rögzített. Az életútinterjúra kiválasztottak megfelelően reprezentálják a vizsgált településeknek a beszolgáltatást leginkább megszenvedő rétegeit. Öt család életútját és túlélési stratégiáját mutatja be részletesen: egy szegényparaszt, egy kisparaszt, egy középparaszt és két olyan módos gazdáét, akiket kuláknak nyilvánítottak. Több esettanulmányban két, illetve három nemzedék (nagyszülők, szülők és gyermekeik) életútját kíséri a 20. század első évtizedeitől 1956-ig. Vizsgálja 1945–56 közötti túlélési stratégiájukat, értékrendjüket, egyéniségüket. A szerző a beszolgáltatási rendszer eltörlésével nem zárta le terepmunkáját. Több család életútját a szövetkezeti gazdálkodás kezdetéig (1961-ig) elkísérte – írta a kötet előszavában Juhász Antal nyugalmazott egyetemi tanár, aki szerint a könyv azok számára is hasznos olvasmány, akiket foglalkoztat a mindenkori hatalmat gyakorlók, a család és az egyén viszonya. A kutatás kiskunmajsai adatközlői: Hunyadi Mihály, Hunyadi Mihályné Perneki Matild, Vas Ödön, Vas Ödönné és Vas Pál. Nagyon értékes kötete gyűjteményünknek.

Tanulmányok a holokausztról VI.

Nyomtat
tanulmanyokaholokausztrol 

Pap Eliza: Zsidósors Kiskunmajsán. In: Braham, Randolph L. (szerk.): Tanulmányok a holokausztról VI.  Budapest, 2014

A Randolph L. Braham szerkesztésében megjelenő sorozat, a Tanulmányok a holokausztról VI. kötete a New York-i City University Graduate Center keretében működő J. & O. Winter Fund és a budapesti Múlt és Jövő Kiadó közös kiadványa. A kötet valamennyi tanulmánya – a szerkesztő két írásának kivételével – a Winter Fund ösztöndíjasainak munkája. A fiatal, tehetséges szerzők a magyarországi és a romániai holokausztot kutató tudósok új generációjának legjobbjai. A tanulmányok tematikája igen változatos: az észak-erdélyi sajtó vizsgálatától a holokausztban megölt magyar muzsikusok és zeneszerzők számbavételén át, egyszerű magyar emberek, nevezetesen a budapesti házfelügyelők háború alatti – szemlélői, aktív közreműködői, netán embermentő – magatartásának elemzésén keresztül a háború utáni felelősségre vonások speciális szeleteiről (főispánok pereiről) is olvashatunk a kötetben. Az elsődleges forrásokon alapuló kutatások eredményeit közlő tanulmányokat gazdag jegyzetanyag, térképek, fénykép- és dokumentumtár egészíti ki.

 Helytörténeti szempontból Pap Eliza: Zsidósors Kiskunmajsán c. nagyszerű tanulmány miatt érdekes a könyv a Városi Könyvtár Helyismereti Gyűjteményében. A szerkesztő az Előszóban így ír a kiskunmajsai Pap Eliza munkájáról: „A kötet A holokauszt c. fejezet utolsó tanulmányának szerzője Pap Eliza, a magyarországi holokausztkutatók fiatal generációjának képviselője. Hiánypótló tanulmánya a kiskunmajsai zsidóság történetére összpontosít, a közösség letelepedésétől a holokausztig. A zsidótörvények hatását részletesen elemezve a tanulmány bemutatja, hogy kiket milyen módszerekkel tettek tönkre a városban „legális”, bürokratikus eszközökkel. A táblázatokkal, dokumentumokkal és fényképmellékletekkel kiegészített tanulmány a levéltári források és a csekély számú vonatkozó szakirodalmi munka mellett a túlélők és a szemtanúk visszaemlékezéseit is hasznosítja.”

 Pap Eliza 1986. december 23-án született Kiskunmajsán. Általános iskolai tanulmányait Kiskunmajsán, a Széchenyi István Általános iskolában végezte 1993 és 2001 között. Gimnáziumi tanulmányait úgyszintén szülővárosában végezte, a Dózsa György Gimnáziumban. A történelem iránti érdeklődés, annak szeretete végigkísérte tanulmányai alatt. Ezért döntött úgy, hogy egyetemen is tovább szeretne foglalkozni a történelemmel. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta, ahol 2013-ban történész diplomát szerzett. A kiskunmajsai zsidóság történetével 2010-ben kezdett mélyrehatóbban foglalkozni levéltári forrásokat felhasználva kutatásához. A kutatás olyan eredményesnek bizonyult, hogy 2011-ben szakdolgozata témájául is ezt választotta. "Zsidósors Kiskunmajsán" című munkája a New York-i J. & O. Winter Fund ösztöndíj elnyerésével kerülhetett bele a tanulmánykötetbe. Az ösztöndíjat 2010 májusában nyerte el, amit a New York-i egyetem ösztöndíj bizottsága fogadott el. 2010-ben mintegy hét pályázó mondhatta magáénak Magyarországon ezt a nívós ösztöndíjat, köztük Pap Eliza is.

  A kiskunmajsai Városi Könyvtár története szempontjából is fontos írás Eliza munkája. 1964 óta működik a mai helyén könyvtárunk. Az épület eredetileg dr. Molnár Lajos orvos tulajdona volt, aki maga is a holokauszt áldozatává vált. Róla is sokat megtudhatunk a tanulmányból.

  Nagyon értékes darabja gyűjteményünknek.

Homokváros

Nyomtat
homokvaros 

Szilágyi Zsolt: Homokváros.  Kecskemét, 2012

A kötet szintézisét adja Kecskemét városfejlődéséről, és a város arcairól szóló történeti földrajzi kutatásoknak. A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja keretében ingyenesen került gyűjteményünkbe ez az értékes kiadvány. Bács-Kiskun megye helyismereti irodalmának fontos dokumentuma.

 

Kiskunhalastól Nagybányáig

Nyomtat
kiskunhalastolnagybanyaig 

Sümegi György: Kiskunhalastól Nagybányáig : Thorma János levelezéséből.  Kiskunhalas, 2012

A Nemzeti Kulturális Alap könyvtámogatási programja keretében ingyenesen került gyűjteményünkbe ez az értékes kiadvány. A Thorma János Múzeum könyvei sorozat 37. darabjának beszerzésével a szomszéd város, Kiskunhalas művészeti, helytörténeti irodalmából kapunk ízelítőt. A könyvben a mintegy kétszáz levél közlését követően Thorma János Naplója, illetve a kortársak, tanítványok visszaemlékezései olvashatók a mesterről. Számos eddig publikálatlan fotó és színes kép emeli a kiadvány rangját.

 

Ferenc pápa kommunikációja és a világpolitikában betöltött szerepe

Nyomtat

Farkas Hajnalka: Ferenc pápa kommunikációja és a világpolitikában betöltött szerepe. - Szeged, 2014

A szakdolgozatot a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Mesterképzési szakán végzős kiskunmajsai hallgató, Farkas Hajnalka ajánlotta fel könyvtárunknak. Értékes egyháztörténeti, politikatörténeti munka.

Bács-Kiskun megye múltjából 26. kötet

Nyomtat
bkmegyemultjabol  Gyenesei József (szerk.): Bács-Kiskun megye múltjából 26. kötet. - Kecskemét, 2014

A sorozat legújabb kötetében Baja, Kecskemét, Kiskunfélegyháza és Szabadka helytörténetéről olvashatnak értékes tanulmányokat az érdeklődők.

Netszótár

Nyomtat
 netszotar 420px-321x480 Veszelszki Ágnes (szerk.): Netszótár.  Budapest, 2012

A Netszótár a digitális (magán)kommunikáció szókészletének új feldolgozása. A folyamatosan változó és bővülő szótári elemeket több mint két év munkával az ELTE BTK-n működő Kommunikáció: internet és média műhely tagjai rendezték kötetté. A könyv illusztrátora Czikkely Anna majsai diáklány, aki a könyv megjelenésekor a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium tanulója volt. Helyismereti Gyűjteményünkbe került a Netszótárról írott könyvajánló is, amelyet Török Daniéla kiskunmajsai középiskolás készített a Bibó gimnázium pályázatára, amivel megnyerte azt.  2013. január 21-én volt a könyvbemutató Kiskunhalason. Értékes, hasznos darabja gyűjteményünknek.

Csillag és csók

Nyomtat
csillagescsok0001  Kulimár János (főszerk.): Csillag és csók.  Nyíregyháza, 2014

A Nyírségi Gondolat Könyvtársorozatban megjelent antológia értékes helyismereti vonatkozása Fülöp Benjáminné Irénke néni kilenc verse (Édesanyámnak I., Édesanyámnak II., Vigasz, Miért? (Ennyire tökéletes), Karácsony, Magyar táj, Békák, Teve, Főnix madár). A szerző adományaként került gyűjteményünkbe.

A halasi puszták az 1870-es években

Nyomtat
 halasipusztakm  Juhász Antal: A halasi puszták az 1870-es években.   Kiskunhalas, 2013

Halasnak akkor 15 pusztája volt, közte a ma Kiskunmajsához tartozó Bodoglár. Emiatt nagyon fontos helytörténeti forrásokat tartalmaz a kiadvány. A szerző ismerteti az egyes pusztákon a tanyák számát, népességét, feltöretlen legelőket. Elemzi a tanyák társadalmi viszonyait: a birtokos parasztok, a cselédek és a foglalkozás nélküli családtagok számát és szerepét. Színes ábrák segítségével bemutatja a tanyák típusait, mikrokörnyezetét is. A mellékletben olvasható a tanyatulajdonosok névjegyzéke sok száz családnévvel, a határ földrajzi nevei stb. A mű döntően két forrásbázisra épül: az 1870. évi országos népszámlálás helyi levéltárban fennmaradt irataira és város 1879-ben készült kataszteri térképeire, valamint a Thorma János  Múzeumban megtalálható fényképekre, dokumentumokra. A könyv a kiskunhalasi Thorma jános Múzeum kiadásában jelent meg, szerkesztője  a múzeum igazgatója Szakál Aurél. A kötet vásárlás útján került könyvtárunkba. Helytörténetileg nagyon értékes munka számunkra.

Megmozdított kövek

Nyomtat
megmozditottkovek   

Vedres Ferenc – Vedres-Nagy Ibolya: Megmozdított kövek.   Szeged, 2014

 E szavakkal ajánlja a szerzők legújabb közös kötetét a Tollal.hu internetes oldal: „A kötet illusztrációit most is Pócsik Olga készítette, nagy művészi pontossággal és precizitással.
A Megmozdított kövek újfent bizonyítják a kapcsolatok fontosságát, az egymás iránti feltétel nélküli tiszteletet, még akkor is, ha a hétköznapokban időnként nagyok a távolságok. Mélyen megélt vallásosság, az ősök és szakmai elődök mérhetetlen tisztelet és szeretete sugárzik írásaikból.
Az alkotók a modern művészet szószólói, verseik, novelláik képei tiszták, érthetőek és őszinték. Úgy, ahogy a Vedres házaspár egész élete, sok évtizedes pedagógusi munkája. A könyvet Ruskó Sándor szerkesztette, megjelenését Beke Csaba, a Jonathermal Zrt., Kiskunmajsa Városi Önkormányzat és a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház támogatta. Értékes könyve gyűjteményünknek.

Isten ajándéka volt

Nyomtat
istenajandekavolt   

Isten ajándéka volt : emlékkönyv Hajdó István 70. születésnapjára.   Kiskunmajsa, 2012

Az 56-os Történelmi Alapítvány kiadásában megjelent kötetben így ajánlja dr. Kozma Huba (felelős kiadó) könyvét az érdeklődőknek: „Az örökké építkező, derűs, e földi pályán magas méltóságokat és megbecsülést kiérdemlő pap életvallomása, életmeséje tanulságos olvasmány lehet a kortársaknak és az eljövendőben őt a jóra törekvésben követőknek is.” A kötetet Nahimi Péter szerkesztette, az előszót (Előszó helyett) Kosik Sándor kiskunmajsai esperes-plébános írta. A kiadvány megjelenését a Borzonti Basa Fogadó és a Majsa Lapnyomda Bt. támogatta. Az emlékkönyv a 2011-ben elhunyt Hajdó István főesperes előtt tiszteleg a legrégibb testvérváros, Kiskunmajsa nevében. 

Csólyospálos ízei

Nyomtat
csolyospalosizei   

Csólyospálos ízei : receptkönyv.   Csólyospálos, 2013

„Önkormányzatunk a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében pályázati forrást nyert egy, a helyi lakosok ételreceptjei alapján összeállított szakácskönyv kiadására. Ritkán adatik ilyen lehetőség egy falu életében, ezért kaptunk az alkalmon. A kötet megszületéséhez Csólyospálos község lakosságának segítő közreműködését kértük és kaptuk.” – vall a könyv megszületésének körülményeiről Á. Fúrús János polgármester a megjelenés történetéről írott fejezetben.  A kötetben 100 helyi specialitás pontos, fényképes receptje található. Szerkesztette Bangóné Pap Krisztina, lektorálta Á. Fúrús Jánosné, a nyomtatás a Majsa Lapnyomda Bt.-ben készült. Csólyospálos Község Önkormányzatának ajándékaként került a könyvtár tulajdonába. Nagyon értékes darabja gyűjteményünknek, mert eddig kevés helyi gasztronómiai kiadvány látott napvilágot.

Határtalanul

Nyomtat
 hatartalanul  

Határtalanul : a Nyírségi Gondolat magazin antológiája.  Nyíregyháza, 2013

A Kiskunmajsán élő és író Fülöp Benjáminné Irénke néni ajándékaként került könyvtárunkba az antológia. A kötetben öt verse található angol nyelvű fordításban is. Helyi vonatkozása még a könyvnek, hogy szerepel benne Németh József István, aki Kiskunmajsán született 1945-ben. Értékes szépirodalmi kötete gyűjteményünknek.

Az én mesém

Nyomtat
azenmesem4   

Buzás Kálmán – Nagy Krisztina (szerk.): Az én mesém : válogatás a 2011. évi Mesefesztivál pályázataira beérkezett mesékből és rajzokból 4. kötet.  [Budapest], 2011

Anya és lánya pályázati siker a könyv helyismereti vonatkozása, hiszen Balog Katalin és dr. Balogné Dévai Katalin meséi jelenhettek meg a meseíró pályázat legjobbjai között. Különleges darabja gyűjteményünknek.

Az én mesém

Nyomtat
azenmesem5   

Buzás Kálmán – Nagy Krisztina (szerk.): Az én mesém : válogatás a 2012. évi Mesefesztivál pályázataira beérkezett mesékből és rajzokból 5. kötet.  [Budapest], 2012

Balog Katalin: Tilipán, a tulipán című meséjével érdemelte ki a kötetbe kerülést.

Tanya - Watershed

Nyomtat
tanyawatershed   

Kelemen Janka (szerk.): Tanya – Watershed.   Kiskunmajsa, 2013

A Magyar Ökoszociális Fórum Európai Kommunikációs Intézete által kiadott könyv a MÖF-EKI Tanulmányok 5. kötete. A szerzők közül Fodor Ferenc, Győri-Nagy Sándor és Nagy Gergely helyi ill. csólyospálosi személyek, a fordítók Telekné Nagy Janka és Győri-Nagy Sándor. A projektábrákat, fotókat Sólya Eliza, Fodor Ferenc, Győri-Nagy Sándor és Nagy Gergely készítették, a borító Sólya Gábor munkája. Győri-Nagy Sándor ajándékaként került könyvtárunkba ez az értékes könyv.

Kultúrökológia

Nyomtat
 kulturokologia

Győri-Nagy Sándor: Kultúrökológia : Cultural Ecology / Műveltségélettan.  Kiskunmajsa, 2013

A könyv a szerző 2001-ben megjelent egyetemi jegyzetének újrakiadása. A Kiskunmajsán élő és alkotó Győri-nagy Sándor nyelvész-kultúrökológus, a Magyar Ökoszociális Fórum Európai Kommunikációs Intézete vezetőjeként adományozta gyűjteményünknek jegyzetét.

 

Szank története

Nyomtat
 szanktortene2

Forczek Zoltán: Szank története.  Szank, 2013

1977-ben jelent meg legutoljára a község történetét összefoglaló monográfia (Forczek Zoltán – Janó Ákos: Szank község története Kecskemét, 1977). Időszerűvé vált egy új kötet megjelentetése. A település történetét végigkísérhetjük a honfoglalás előtti időktől egészen napjainkig. A legrégebbi időkről Rosta Szabolcs és Sz. Wilhelm Gábor írnak fejezeteket. A tatárjárás utáni idők történelmét Forczek Zoltán írta, illetve külön fejezet szól az 1990-től napjainkig eltelt időről, amely Besek Béla és Csertő István munkája. 

  

 
Bővebben

Együtt megélt történelem

Nyomtat
thumb_egyuttmegelttortenelem

Csík Antal - Kozma Huba: Együtt megélt történelem.  Kiskunmajsa : 56-os Történelmi Alapítvány, 2012

„Hiánypótló munka Csík Antal és Kozma Huba most megjelent könyve. Több mint két évtized eltelt már a rendszerváltoztatást megelőző szabad szavakat, véleményeket is ketrecbe záró korszaka óta, az elmúlt még terjedelmesebb évtizedek alatt kialakult szájzár azonban csak nem oldódik. Pedig most már jó ideje a megtorlás kockázata nélkül lehetne beszélni a kommunizmus bűneiről, annak áldozatairól, szavakba, mondatokba lehetne formálni azokat a gondolatokat, melyeket korábban igyekeztek elfeledtetni, némaságra ítélni a szovjet megszállásra kárhoztatott országokban. 

Bővebben

Visszaemlékezéseim

Nyomtat
thumb_horvthi.visszaemlkezseim

Horváth István: Visszaemlékezéseim : sport és életem története Kiskunmajsán 1926 és 2009 között.  Kiskunmajsa : Majsa Lapnyomda Bt., 2011

A könyv a szerző 85. születésnapjára jelent meg. 2011. október 2-án, Pista bácsi születésnapján volt a könyvbemutató a kiskunmajsai Városi Könyvtárban. Az eseményről készült DVD szintén megtalálható a könyvtárban. A 88 oldalas kötetben a szerző vall családjuk életéről, személyes életútjáról, munkájáról, közéleti tevékenységéről, az 1956-os eseményekről, a település fejlődéséről. A kötet minden sorát áthatja az a mélyen elkötelezett lokálpatrióta gondolkodás, ami Pista bácsira a mai napig jellemző. Farkas Zoltán önkormányzati képviselő és történelemtanár által írt előszó is ezzel a gondolattal ajánlja a könyvet: „Ajánlom Pista bácsi művét minden a családot, a sportot, a közösséget értéknek tartó olvasónak.” A kötet nagy értéke, hogy a családi fotók mellett sok helytörténeti értékű felvételt közöl a város életéről. Az írások lektora Györffy Imréné volt, a kiadvány a Majsa Lapnyomdában készült Szekeres Béla vezetésével. A könyv értékét növeli, hogy teljes mértékben helyben készült. Fontos forrás került a Kiskunmajsa történetével foglalkozók kezébe.

Bővebben

Boróka álma

Nyomtat

thumb_csak borka

Vedres Ferenc - Vedres-Nagy Ibolya: Boróka álma.  Szeged : Bába, 2011

Vedres FerencVedres-Nagy Ibolya: Boróka álma című kötete 2011-ben,  a szegedi Bába Kiadónál jelent meg  az Arany Alapítvány és a Konecsni György Kulturális Központ, Helytörténeti Gyűjtemény és Tájház támogatásával. A verseket, novellákat Pócsik Olga festőművész-tanár illusztrálta, a fotókat Bahget  Iskander fotóművész készítette. A mű benutatójára a kiskunmajsai Városi Könyvtárban került sor 2011. június 16-án. A kötet Vedres-Nagy Ibolya 5 novelláját és Vedres Ferenc  41 költeményét tartalmazza. A házaspárnak ez az első közös könyve, de korábban már jelentkeztek a Majsai kincsesláda (2009) antológiában, ill. Vedres Ferencnek A csend kritikája önálló kötete is megjelent a Bába Kiadónál.

Bővebben

Szabadság, szerelem! : versek Bács-Kiskun megyéből

Nyomtat

szabadsagszerelem

Szabadság, szerelem! : versek Bács-Kiskun megyéből. - Lakitelek, 2011

Az Ünnepi Könyvhét alkalmából állította össze Alföldy Jenő irodalomtörténész azt a küllemében is igényes antológiát, amely kiskunsági kötődésű költőktől kínál válogatást azokból a verseikből, amelyek a címben idézett híres Petőfi-vers szellemében fogantak. A szerkesztői előszóval útjára bocsátott antológia elsősorban a helyi szépirodalmi gyűjtemények anyaga. Értékes darabja Helyismereti Gyűjteményünknek.

Belső parancsra

Nyomtat

Kulimár János (szerk.): Belső parancsra. -  Nyíregyháza, 2011

A szépirodalmi antológiában helyet kapott Fülöp Benjáminné (Felícia) kiskunmajsai költő. A 13 verset számos fotó illusztrálja (98-102.p.). Fülöpné Irénke néni a Városi Könyvtár Helyi alkotók rendezvényén már bemutatta más verseit a Majsai kincsesláda kötet bemutatóján.

A halasi rováspálcák

Nyomtat

halasirovaspalcak

Szondi Miklós (szerk.): A halasi rováspálcák. - Solt, 2011

A tanulmánykötet dr. Győri-Nagy Sándor kultúrökológus ajándéka a könyvtárnak. Benne megtalálható saját írása is A rovás, az anyag, a táj és a kultúra címmel (83-86.p.). Hiánypótló, fontos munka.

Divatszótár

Nyomtat

Divatszótár : férfi és női viselet a különböző korokban. -  Kiskunmajsa, 2011 (kézirat)

A kiskunmajsai Dózsa György Gimnázium, Idegenforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Beszélni nehéz!-körének diákjai készítették a Magyar Nyelv Hetére ezt a különleges pályamunkát. A gyűjtés és a szerkesztés irányítója Györffy Imréné tanárnő, körvezető volt. Az írások szerzői: Balog Barbara, Balogh Dorina, Balogh Ramóna, Gácsi Zsanett, Horváth Nikoletta, Kovács Szabina, Lódri Szabina, Máté-Tóth Gyöngyi, Német Tünde, Nyerges Evelin, Pethő Linda, Pintér Beáta, Rávai Roxána, Vincze Zsanett, Zadravecz Anett.

Teremtés-szeletünk

Nyomtat

teremtesszeletunk

dr. Győri-Nagy Sándor – Nagy Gergely: Teremtés-szeletünk : MÖF-EKI tájbirtok : Csólyospálos. -  Kiskunmajsa, 2011

A német és magyar nyelven írt kiadvány fontos kultúrökológiai munka. A szerzők ajándéka a könyvtárnak.

 

Majsai kincsesláda

Nyomtat
majsaikincseslada

Majsai kincsesláda. - Kiskunmajsa : Ruskó Sándor, 2010

Bővebben

Környezeti változások és az Alföld

Nyomtat

dr. Rakonczai János (szerk.): Környezeti változások és az Alföld. -  Békéscsaba, 2011

A kiadvány az SZTE kutatóegyetemi programjához kapcsolódó 4.1. Klímakutatás alprogram és a Nagyalföld alapítvány együttműködésével valósult meg. A könyv helyismereti értékét Deák József Áron: A Dorozsma-Majsai-homokhát növényzete és annak főbb változásai tájléptékben c. tanulmány adja. A kötet dr. Győri-Nagy Sándor kultúrökológus ajándékaként került könyvtárunkba.

A kiskunmajsai római katolikus templom

Nyomtat
 templomkonyv

Ladányi Ágnes – Paskuj Iván: A kiskunmajsai római katolikus templom. - Kiskunhalas : Halasi Múzeum Alapítvány Thorma János Múzeum, 2010

Az idén 200 éves majsai templom évfordulója alkalmából látott napvilágot Ladányi Ágnes – Paskuj Iván: A kiskunmajsai római katolikus templom című képes történeti kiadvány„Megáldotta a helyi plébános Nagyontiszt. Bottlik István, egyszersmind a Kiskun Kerület helyettes főesperese 1910. szeptember 8-án, a Szent Szűz születése napján,…” – írta a Historia Domusba a plébános 200 évvel ezelőtt.

 

 

Bővebben

Környezeti kommunikáció I-II.

Nyomtat

dr. Győri-Nagy Sándor: Környezeti kommunikáció I-II. - Kiskunmajsa, 2010

A szerző adományozta saját kötetét a könyvtárnak. Az I. rész a nyelvről, a kommunikációról, a dalról szól, a II. rész a népmese világába vezeti be az olvasót.

Csík Antalógia : Csík Antal helytörténész az Új Kun-Majsa újságban megjelent publikációi

Nyomtat

Csík Antalógia: Csík Antal helytörténész az Új Kun-Majsában megjelent publikációi. - Kecskemét : Majsa Alaptívány, 2009

"Az otthon szaga csap ki e könyv lapjai közül. A hajnali kenyérsütés illata vagy a tanyákat körülvevő olajgarádé. Halljuk a kör alakú szárazmalmokban cammogó lovak lépteinek zaját, a szélmalmok lapátjainak zúgását, a vándorköszörűs kuncsfttoborzó rikoltását, a főtéri légtérben kavargó hontalan varjak otthont kereső, kétségbeesett károgását. Látjuk az épülő templomot, a betyárnótáktól hangos Bagolyvárat, a gyerekzsivajos Fatornyos iskolát, a Kálvária tornyaira rögzített drótkötelek feszülését. A bajlátott Szülőföld születik újjá ezekből az apró kis múltidéző történetekből. Szűkebb hazánk, Kiskunmajsa." - írja Kozma Huba rendkívül bensőséges előszavában.

Bővebben

Magyar kézművesség, 2008

Nyomtat

magyarkezmuvesseg2008

Magyar kézművesség 2008. - Budapest : A Magyar Kézművességért Alapítvány, 2008

A főváros egyik legszebb, leghangulatosabb helyszíne, a városligeti Vajdahunyadvár, ezen belül a Magyar Mezőgazdasági Múzeum 2008-ban harmadik alkalommal adott otthont a kézművesség nyári országos (immár tizedik) seregszemléjének. A június 21-étől (a Múzeumok Éjszakájától) július 27-éig látogatható kiállításon A Magyar Kézművességért Alapítvány, az IPOSZ, a MOMKE és a BKIK Kézműipari Tagozata által kiírt országos pályázat válogatott anyaga került a nagyközönség elé. A Magyar Kézművesség - 2008 és A reneszánsz korának kézműves hagyományai címmel meghirdetett kettős tematikájú pályázatra beadott művekből a Hagyományok Háza valamint a Magyar Művelődési Intézet és a Képzőművészeti Lektorátus zsűrije 278 résztvevő 525 alkotását fogadta el és javasolta kiállításra. A kötet a kiállítók 1-1 alkotását tartalmazza, köztük a Kiskunmajsai Amatőr Alkotó Művészek Köre 8 alkotójának szép munkáját is:

Bővebben

Üvegház 2 : ifjúsági mintaprojektek a dél-alföldi régióban

Nyomtat

Üvegház 2. - Szeged : Belvedere Meridionale Alapítvány, 2008 

A Belvedere Meridionale 2008-as kiadványának 99-105. oldalán a kiskunmajsai Városi Könyvtár sikeres projektjeiről olvashatunk. 2005 óta intézményünk önkéntes fogadó hely, 4 sikeres projekt megvalósulását mondhatja magáénak az azóta eltelt időszakban. Ezek közül kielemelkedő program volt: 2005-ben sikerrel pályáztunk egy francia önkéntes fogadására. A projekt célja az volt, hogy megismerhessünk és megismertessünk városunkkal egy másik kultúrát illetve szokásrendszert. Anya Braeuner érdeme is, hogy az általa létrehozott filmklub fiataljai 2006 nyarán egy ifjúsági csereprogram részeként 2 hetet Franciaországban tölthettek. Ebben a projektben a Városi Könyvtár küldő szervezetként vett részt.

Bővebben

Szakrális emlékek a Duna-Tisza közéről

Nyomtat

szakralisemlekek

Sümegi György: Szakrális emlékek a Duna-Tisza közéről. -  Bp., 2006

Csík Antal kiskunmajsai helytörténész adományaként került könyvtárunkba ez az értékes kötet. Helytörténeti értékét a Kiskunsági Madonnákkal foglalkozó fejezet ( 897-102.p.) adja.

 

30 éves a Természetbarát Klub

Nyomtat

30 éves a Természetbarát Klub. - Kecskemét : Természetbarát Klub, 2007

A Kiskunmajsai Természetbarát Klub fennállásának 30 éves évfordulója alkalmából ünnepélyes keretek között mutatta be a városi könyvtárban a klub elmúlt évtizedeit feldolgozó emlékkönyvét. A családias hangulatú megemlékezésen és könyvavatón Hegedűs Istvánné, a Művelődési Központban működő klub vezetője mesélt a klub történetéről, Á. Fúrús András közös élményeikről emlékezett meg, Tóth Viktor pedig a kiadvány szerkesztési munkálatairól számolt be. Az emelkedett hangulatról a Természetbarát Klub kórusa gondoskodott.

Bővebben

Simon Erzsébet Mária Etelka iskolanővér : dokumentált életvázlat

Nyomtat

Simon Erzsébet Mária Etelka iskolanővér: dokumentált életvázlat. - Budapest : Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek Magyar Tartománya, 2005

"Ebben az iskolában működött Simon Mária Etelka, a miasszonyunkról nevezett szegény iskolanővér igazgató, tanító. 46 évesen, tisztasága védelmében 1944. okt. 22-én vértanúságot szenvedett. Emlékét őrzik az iskolanővérek, tanítványai, családja és Kiskunmajsa polgárai. 2005. okt. 21." - olvashatjuk a kiskunmajsai Szent Gellért Katolikus Általános Iskola falán, Etelka nővér emléktábláján. Az emléktábla avatásával egyidőben jelent meg a nővér életét korabeli dokumentumokkal, levelekkel, archív fényképekkel bemutató kis kötet. Az igényesen összeállított, bőségesen kommentált könyvből (Puskely Mária SSND munkája) nemcsak a tanító-igazgató nővér Az iskolanővér fényképe a 20-as évekbőléletét ismerhetjük meg, hanem betekintést nyerhetünk Kiskunmajsa egyházi illetve egyházi-iskolai életébe 1929-től 1944-ig.

Bővebben

Csepü, lapu, gongyola

Nyomtat

csepulapugongyola

Csepü, lapu, gongyola. - Budapest : Jel, cop. 2004

Az igényesen összeállított, bőségesen illusztrált gyermekkönyvet Patyi Beáta szerkesztette, aki Kiskunmajsán született, s évekig volt az Új Kun-Majsa című kiskunmajsai hetilap munkatársa. A gyermekkorában hallott mondókák , dalok emléke és a saját gyermekeivel újratanult rigmusok vezették a kötet összeállítására , azzal a céllal, hogy örömtelibbé tegye a hétköznapi tanulást. KönyvrészletA gyűjtemény - melyet a szerző még főiskolás korában kezdett el gyűjteni többek között Székelyföldön, Felvidéken és a szomszédos országok magyar nyelvű területein - közel ezer mondókát, verset és dalt tartalmaz a kisgyermekek napi tevékenységeihez, környezetünkhöz, a növény és állatvilághoz kapcsolódó mondókáktól a mesélő, gyermekjátékokat, táncokat leíró rigmusokon át az évhez, időjáráshoz, illetve az esztendő jeles napjaihoz kapcsolódó versekig. Megismerhetünk több olyan eseményt, népszokást is a kötetből, amely életünkből már eltűnt, s emléküket csupán e mondókák, dalok őrzik. A könyv jól áttekinthetően, tagoltan, a gyermekek szemléletmódjához igazodva 14 fejezetre, azokon belül pedig alfejezetekre bontja a gyűjteményt. A könyv népszerűségét mutatja, hogy már a második, bővített kiadást vehetjük kezünkbe, ebben már külön betűrendes versmutató is segíti a tájékozódást.

 

Boszorkány a forgószélben

Nyomtat
thumb_boszorkanyaforgoszelben

Fehér Zoltán: Boszorkány a forgószélben : Szank és Móricgát néphite, népi gyógyászata. - [Budapest] : EFI : L'Harmattan, 2003

A kötet a kiskunsági Szankon és Móricgáton végzett gyűjtés anyagát közli, a két település hiedelemvilágát dolgozza fel. Adatokban és motívumokban gazdagon tárja az olvasó elé a helyi néphit sajátosságait. A falvakat bemutató és a helyi hiedelemvilág sajátosságait taglaló bevezető rész után Világkép címszó alatt a statikus hiedelmek találhatók a természeti és a természetfölötti világról. Tények, előírások, tilalmak s előjelek. A következő rész a hiedelmek dinamikus részét, veszi sorra: Serkentés, Serkentés rontással egybekapcsolva, Rontás, Megelőzés, Elhárítás és Jósló tevékenység című fejezetekbe sorolva.

Bővebben

Gy. Szabó Béla

Nyomtat

gyszabobela

Radvánszki Tibor – Szabó-Mikor Éva (szerk.): Gy. Szabó Béla. -  Szank, 2002

Kiváló helyismereti munka, amely bemutatja egyrészt Szank és Gy. Szabó Béla kapcsolatát, másrészt életének jelentős eseményeit. Ez a vezérlő elve a kötetnek. Tartalmilag értékes a festő szanki témájú műveinek jegyzéke. A nyomdai munkák Kiskunmajsán, a Vari-Ker Bt.-ben készültek. Fontos dokumentuma a könyvtárnak a kistérség művészettörténetéről.

 

Cumania : A Bács-Kiskun Megyei önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve 14.

Nyomtat

Bárth János (szerk.): Cumania : A Bács-Kiskun Megyei önkormányzat Múzeumi Szervezetének Évkönyve 14. - Kecskemét, 1997

A könyv Csík Antal kiskunmajsai helytörténész ajándékaként került gyűjteményünkbe. Helytörténeti szempontból legfontosabb tanulmánya Csík Antal: A lőcsös parasztkocsi készítése Kiskunmajsán c. tanulmány (181-206.p.).

Életutak a Homokhátságon : Hatvani Dániel riportjai

Nyomtat

eletutakahomokhatsagon

Életutak a Homokhátságon : Hatvani Dániel riportjai, 1984

Az alföldi szocialista mezőgazdasági szövetkezetekről, azok vezetőiről szól Hatvani Dániel riportkönyve. A szerző érdeme, hogy nem csak az első számú vezetőkkel beszélget, hanem bemutat egyszerű emberi sorsokat is. A dr. Vedres Ferenccel, a kiskunmajsai Jonathán Tsz. elnökével készített beszélgetés miatt értékes anyaga a könyvtárnak.

 

 

 
 
 
 
left direction
right direction
Szabados Ágnes műsorvezető, riporter 2018-ban
Lackfi János író, költő, műfordító 2017-ben
Szily Nóra újságíró, pszichológus 2017-ben
V. Kulcsár Ildikó író, újságíró  2017-ben
Grecsó Krisztián író, költő 2017-ben
Sándor Anikó író, újságíró 2017-ben
Fábián Janka írónő 2017-ben
Nóvé Béla történész, esszéíró, dokumentumfilm-készítő 2016-ban
Endrei Judit bemondó, szerkesztő-műsorvezető 2016-ban
Jakab Sándor és Kenyeres Oszkár 2016-ban
Paál Zsolt író, pedagógus 2016-ban
Imre Balázs műsorvezető, szerkesztő 2016-ban