Állományunk

Nyomtat

A könyvtár középfokú könyvtári ellátást biztosító általános gyűjtőkörű közkönyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. A gyűjtőkör alakításánál az alábbi tényezőket vettük figyelembe: olvasói igények és a város helyzetéből adódó speciális igények. A tervszerű állományépítés csak garantált pénzügyi fedezet mentén valósítható meg. Jelenlegi állományunk felépítése (2018. február 28.):

Audiovizuális dokumentumok 2018

Hangoskönyvek 2018

Öregbetűs könyvek 2018

thumb felnottreszleg2017aug31  thumb folyoiratok2017aug thumb dvdszekreny msolata 

thumb hgy2016honlap thumb ifi2017aug31  thumb gyermekrszleg2017aug31

Betűrendes katalógusunkat 1999. december 31-ével lezártuk, 2000. január 1-jével kezdtük meg az állomány számítógépes feltárását. Minden beleltározott dokumentumunk megtalálható adatbázisunkban, a TEXTLIB integrált rendszerben, vonalkód teszi lehetővé számítógépes kölcsönzésüket. A könyvek, DVD-k formailag, tartalmilag feltártak, visszakereshetőek. Folyóirataink, hangzó- és számítógépes dokumentumaink, videokazettáink egyelőre csak cím szerint kereshetőek vissza.

Könyvtárunkban 95 folyóiratot találnak meg olvasóink. A napilapokon kívül a keresett hetilapokat és minden tudományág fontos szakfolyóiratait igyekszünk beszerezni. A szakfolyóiratok a tájékoztatás segédeszközei. A korábbi évfolyamok bekötve, tékázva, vagy CD-n a kézikönyvtári állomány szerves részét képezik.

Folyamatosan megőrizzük:

      Helyismereti lapok, periodikák:

      Könyvtáros szakmai lapok:      

      Egyéb szaklapok:

Az összes többi újságot, folyóiratot folyóév végéig őrizzük meg.

A költségvetés függvényében igény szerint vásároljuk meg a klasszikus komolyzenei CD-ket. Válogatva szerezzük be a könnyűzenei felvételeket. Gyűjtjük az irodalmi és meselemezeket, néprajzi lemezeket, a könyvtár szervezésében történt események hangfelvételét (Kagylózene, Ki a magyar, stb. ), az idegen nyelv tanulását segítő hangzó dokumentumokat, hangos könyveket.

Az eddig beszerzésre került videofelvételek: gyermek és felnőttek számára játékfilmek, néhány klasszikus filmsiker. Folyamatosan áttértünk a DVD-k beszerzésére az értéket hordozó film- és színházi felvételekkel.

Európai Uniós Különgyűjtemény: Az ún."EU-sarok" gyűjteményét (könyv, CD, video, stb.) pályázatokból, költségvetésből, ajándékozásból bővítjük. 

A beszerzés forrásai:

Vétel: a könyvtári dokumentumok beszerzésére fordítható pénzösszeg egy részét szerződéssel lekötjük a KELLO Közhasznú Társasággal, a szabad keretből pedig más kiadóktól, könyvesboltoktól vásárolunk.

Ajándék: egyre több magánszemély ajánlja fel folyóiratait, könyveit.

Pályázatok: igyekszünk minden pályázati lehetőséget megragadni.